جلسه بررسی روند پیشرفت مرکز همایش های بین المللی

جلسه بررسی پروژه‌ه مرکز همایش های بین المللی _چهارشنبه 13 بهمن ۱۴۰۰_ با حضور معاون عمران شهری شهرداری اصفهان و مدیران حوزه معاونت عمران و مسئولین پروژه برگزار شد.کد محتوا 44530

برچسب ها