عدم مراجعه حضوري به معاونت عمران شهري با ارايه كامل خدمات اداري و ستادي از طريق سامانه هاي الكترونيكي و اتوماسيون

امور ارتباطات معاونت عمران شهري ضمن بيان مطلب فوق افزود:با توجه به شرایط کرونایی و  لزوم رعایت پروتکلهای بهداشتی طبق دستورالعمل معاون محترم عمران شهری ارايه كامل خدمات اداري و ستادي معاونت عمران شهري از طريق سامانه هاي الكترونيكي و اتوماسيون انجام خواهد پذيرفت و همشهريان گرامي بالاخص پیمانکاران و مشاوران گرامی و کلیه خدمات گیرندگان گرامی معاونت عمران شهری از مراجعه حضوري خودداري فرمايند.لازم به ذكر است در شرایط فعلی کلیه خدمات به ارباب رجوع عزیز از طریق اتوماسیون اداری به آدرس  /eletter.isfahan.ir/menu و payweb.isfahan.ir  و درگاه اصلی الکترونیکی شهرداری به آدرس isfahan.ir و در صورت نياز به هماهنگي ازتلفنهای 03134593271 و 03134593503 و 03134593271 و 03134593508 و 03134594744  انجام میشود.

 کد محتوا 31084