مشخصات کلی

اصغر کشاورز راد
  • اصغر کشاورز راد
  • معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان
  • یکشنبه, 22 خرداد 1401, 12:57

سوابق کاری و مدیریتی

محل خدمتعنوان شغلیتاریخ شروع خدمتتاریخ پایان خدمت
شهرداری اصفهان معاون فني و عمراني شهرداري اصفهان 1401 درحال خدمت
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1397 1398
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 15 شهرداری اصفهان 1392 1394
شهرداری اصفهان مدیرعامل سازمان عمران شهرداري اصفهان 1388 1392
شهرداری اصفهان مدیر منطقه 13 شهرداری اصفهان 1385 1389
کد محتوا 11725

برچسب ها