معاون عمران شهری شهرداری اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
کاهش زمان سفر و مصرف سوخت با اجرای سه گانه «تابان»، «آسمان» و پل «آفتاب»/ 3 منطقه شهری اصفهان از معضلی 20 ساله نجات پیدا کردند

کاهش زمان سفر و مصرف سوخت با اجرای سه گانه «تابان»، «آسمان» و پل «آفتاب»/ 3 منطقه شهری اصفهان از معضلی 20 ساله نجات پیدا کردند

بررسی تکنیک‌های صیانت از دارایی‌های شهر

بررسی تکنیک‌های صیانت از دارایی‌های شهر

اتمام عملیات کف‌سازی میدان امام حسین(ع) تا ۲۰ روز آینده

اتمام عملیات کف‌سازی میدان امام حسین(ع) تا ۲۰ روز آینده

بيش از 150 ميليارد تومان پروژه خيابان سازی و پياده روسازي در اصفهان فعال است

بيش از 150 ميليارد تومان پروژه خيابان سازی و پياده روسازي در اصفهان فعال است

ايرج مظفر

ايرج مظفر