شهرداری اصفهان

نوع محتوا برای واکشی: 
news
کاهش زمان سفر و مصرف سوخت با اجرای سه گانه «تابان»، «آسمان» و پل «آفتاب»/ 3 منطقه شهری اصفهان از معضلی 20 ساله نجات پیدا کردند

کاهش زمان سفر و مصرف سوخت با اجرای سه گانه «تابان»، «آسمان» و پل «آفتاب»/ 3 منطقه شهری اصفهان از معضلی 20 ساله نجات پیدا کردند

اجرای پروژه ای مشترک میان شهرداری اصفهان و شهرداری دولت آباد

اجرای پروژه ای مشترک میان شهرداری اصفهان و شهرداری دولت آباد

بررسی تکنیک‌های صیانت از دارایی‌های شهر

بررسی تکنیک‌های صیانت از دارایی‌های شهر

از منطقه ۷ شهرداری اصفهان چه خبر؟

از منطقه ۷ شهرداری اصفهان چه خبر؟

پیشرفت 40 تا 100 درصدی مجموعه پروژه های رینگ چهارم شهر اصفهان/ پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی 20 درصد تا تکمیل نهایی فاصله دارد  

پیشرفت 40 تا 100 درصدی مجموعه پروژه های رینگ چهارم شهر اصفهان/ پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی 20 درصد تا تکمیل نهایی فاصله دارد  

پیشرفت 40 تا 100 درصدی مجموعه پروژه های رینگ چهارم شهر اصفهان/ پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی 20 درصد تا تکمیل نهایی فاصله دارد  

پیشرفت 40 تا 100 درصدی مجموعه پروژه های رینگ چهارم شهر اصفهان/ پروژه بزرگ تقاطع غیرهمسطح شهید سلیمانی 20 درصد تا تکمیل نهایی فاصله دارد  

پل زندان اصفهان تعریض می شود

پل زندان اصفهان تعریض می شود

پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه احداث باند شمالی بلوار نظام

پیشرفت ۵۷ درصدی پروژه احداث باند شمالی بلوار نظام

پیشرفت ۸۰ درصدی احداث کندروی کنارگذر اتوبان شهید حبیب‌اللهی

پیشرفت ۸۰ درصدی احداث کندروی کنارگذر اتوبان شهید حبیب‌اللهی

اتمام عملیات کف‌سازی میدان امام حسین(ع) تا ۲۰ روز آینده

اتمام عملیات کف‌سازی میدان امام حسین(ع) تا ۲۰ روز آینده

بيش از 150 ميليارد تومان پروژه خيابان سازی و پياده روسازي در اصفهان فعال است

بيش از 150 ميليارد تومان پروژه خيابان سازی و پياده روسازي در اصفهان فعال است

سه طلایه‌دار توسعه ماربینِ شهر اصفهان

سه طلایه‌دار توسعه ماربینِ شهر اصفهان

بهره‌برداری از ۹ پروژه در منطقه ۹

بهره‌برداری از ۹ پروژه در منطقه ۹