راه های ارتباطی ما
  • اصفهان، پل چمران،خيابان اشراق،معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان
  • 03134593737 , 03134593658 , 03134593503
  • 03134593559
  • OmranShahrico@gmail.com

 معاونت عمران شهري شهرداري اصفهان با سرلوحه قراردادن سياستهاي كلي ابلاغي رهبر حكيم انقلاب حضرت آيت الله خامنه اي و عمل به قوانين و آيين نامه ها و ضوابط بالادستي دولت ، مجلس شوراي اسلامي و شوراي اسلامي شهر، در مسير ايجاد اميد و آباداني اصفهان شكوهمند گام برميدارد تا زيرساختهاي مناسب شهري را براي رفاه و آسايش همه شهروندان عزيز فراهم آورد 

اخبار